Talak
"İğlak halinde iken boşamanın geçerli olmayacağına" dair rivayet edilen hadisle amel etmek mümkün müdür?Veya şöyle sorayım:"Faraza bir kişi şiddetli bir kavganın sonunda eşine tallaktüki dese ve biraz sonra da dediğinden cidden nadim olsa ve o sırada asla boşamaya azmetmese talak vaki olur mu?Eğer gerçekten boşanma bu kadar basit ise neden boşanma halinde iki şahit istenmektedir?Fıkıh kitaplarında yer alan tartışmalardan sadra şifa bir görüş bulunduğuna inansaydım kesinlikle sormazdım.Mısırlı ,Ezher mezunu bir arkadaşla bu konuyu tartışırken ortaya çıkan bu konuda sizin görüşünüzü almanın yararlı olabileceğini düşündüm.Kitaplarınızdan bu konuda bir şey bulamadım.Normal insan halinden ayrı bir halde iken kişi basitce eşini boşayabilir mi?Yoksa ailenin ve çocukların emniyeti açısından boşamanın geçerli olması için şahitler huzurunda ve resmi tescil ile te’yid edilmesi mi gerekir?

CEVAP: Bu problemi

a) Kur'an'ın bir metin değil bir sözlü hitap olduğu,

b) Bu olayın tahkiye yoluyla aktarılan bir olay olduğunu ve dolayısıyla "kelime" merkezli çözümlemelerle değil, hatta cümle merkezli çözümlemelerle değil, gaye ve makasıt merkezli çözümlemelerle halledileceği,

c) aksine davranışın Hz. İbrahim'in istidlal hikayesi anlatılırken "Haza Rabbi"inden yola çıkarak onun bütün gök cisimlerine sırasıyla taptığını söylemenin işten bile olmadığını hatırlatırım.

a) Kur'an'ın aile kurumuna verdiği değer istikrai bir okumayla okunduğunda bir seferde üç talakla boşama Kur'an'ın ruhuna aykırıdır.

b) Bu yöntem Rasulullah döneminde bir kez bile uygulanmamıştır. Hatta buna benzer bir yöntemle eşinden ayrılan Abdullah b. Ömer'e Rasulullah "karına dön" buyurmuş ve bu talakı reddetmiştir.

c) Bu talak türü Hz. Ömer döneminde biraz da "ağızlarının payını alsınlar, ders olsun" kabilinden cevaz verilmiş, daha sonraki tüm müctehid imamların görüşüne bu mesnet teşkil etmiştir.

d) hepsinden önemlisi Kur'an bu konuda açık ve net hüküm koymuş (et-talaku merratan..) bu hüküm mücmel değil mufassaldır ve celidir. Buna göre boşama üç ay süren bir süreçtir ve erkeği yaptığı işin acısını tatmak ve terbiye etmeye dayalıdır. Bunun dışındaki bir boşama Hz. Peygamber'in hükmüyle reddedilmelidir.

Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış