10'lu Tefsir Seti
30 Set bir arada (Özel Kutusunda) Mustafa İslamoğlu'nun akıcı ve etkileyici üslubuyla işlenen Tefsir Dersleri, tamamı 200 dersten oluşmaktadır. 10 yılda tamamlanmış eserin her setinde 20 ders bulunmaktadır. Her set 30 VCD'den oluşmaktadır. 1.sette; Tefsire Giris, Fatiha Suresi ve Bakara Suresi dersleri bulunmaktadır. 2. sette; Al-i Imran, Nisa, Maide/62 Suresi dersleri bulunmaktadır. 3. sette; 63/Maide, En'am, A'raf, Enfal Sureleri dersleri bulunmaktadır. 4. sette; Tevbe, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd Sureleri... dersleri bulunmaktadır. 5. sette; Ibrahim, Hicr, Nahl, Isra, Kehf, Meryem, Taha Sureleri dersleri bulunmaktadır 6. sette; Enbiya, Hac, Mü'minun, Nur, Furkan, Suara, Neml Sureleri dersleri bulunmaktadır. 7. sette; Kasas, Enkebut, Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fatir, Yasin, Saffat/82 Sureleri... dersleri bulunmaktadir. 8. sette; Saffat 83, Sad, Zümer, Mü'min, Fussilet, Sura, Zuhruf, Duhan Sureleri... dersleri bulunmaktadır.
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış