Ölüm ve Ötesi
Selamun aleyküm değerli hocam, Allah’ın selamı sizin ve bu hayatı pratikleştiren, örnekleştiren, yaşayan, geçmişe ve bugüne kadar bize yüce Mevla’ya bir vesile için çalışan tüm Rasüller ve Nebiler çağımızın alimlerine, selam olsun, bir kere değil bin kere bize modern çağda bir Müslümanın nasıl yaşayacağı konusunda ışık olan değerli hocam M. İslamoğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli Hocam, size sormak istediğim bir sualim var; sorma amacım size karşı olan sevgim... Bir meseleden, bakış açınızla burukluk yaşadım, doğrusu size karşı bu meselede yaklaşık dört sene oldu, ancak dayanamadım internet yoluyla sorma ihtiyacı duydum. Hocam, bir gün tefsir dersinde şöyle bir açıklamada bulundunuz: ’Cennet sonradan yaratılmıştır, sonradan yaratılan yok olmaya mahkûmdur, bâki olan Allah’tır cennet te yok olacaktır’ bunu söylerken tefsir müdavimlerinde kıpırdamalar oldu, siz dediniz ki ‘o zamana kadar kalın yeterdir’. Sevgili hocam, inanın bunu söylerken kafamdan bir ton kaynar su dökülmüş gibi oldum. Tefsir bittikten sonra acaba ben mi yanlış anladım diye düşündüm. İnşallah ben yanlış anlamışımdır dedim. Fakat diğer müdavimlere sordum onlar da aynı şekilde anladıklarını söylediler. Sonra ben tefsir kitaplarını araştırmaya başladım. Bu arada bir çok kişiyle tanıştım. Toplumda Mustafa İslamoğlu’nun, cennetin geçici olduğunu ileri süren biri olarak tanındığını gördüm. Hatta bir gün müşterime giderken konu İslam’dan açıldı. Müşterim bana, sen kime takılıyorsun dedi. Ben Mustafa İslamoğlu deyince o, "git işine, o cennetin geçici olduğunu söylüyor" dedi. Bunun üzerine ben ikinci şoku geçirdim. Konuyu İslam tarihinde araştırdım, bunu söyleyen sadece bir İslam uleması çıkmış ona da hiç itibar edilmemiş (İsmini biliyordum, şimdi unuttum). Sevgili hocam, bu bakışın kişisel bakışın mıdır? Kişisel bakışın ise dayanağın nedir? Kur’an’da edebi olduğunu belirten âyetlere ne demeli? Geçici olan bir cennet ise, geçici bir ahiret demek, geçici bir cehennem demektir. O halde reerkarnasyona inananları burada haklı çıkarmak lazım. Kur'an’da geçen ebeden ebedi kavramı mecaz mıdır kinayeli midir? Elbette herşey yok olmaya mahkûmdur ama Allah bir şeye ol dediği zaman da oluverir ebedi kal dediğinde ebedi kalacaktır. Buna itiraz eden mi var? Cevap verirseniz memnun olurum.

Aziz Talib,

Aleyküm Selam,

 

1. "Cennet cehennem yok olacaktır" görüşü benim görüşüm değildir. Bir Kur'an talebesi olarak Kur'an’daki "huld" ve "ebed" kelimelerini tahlil ettim. Cennet ve Cehennemin ebediliğinin nasıl anlaşıldığını sahabenin olayı nasıl yorumladığını söyledim. Hz. Ebubekir'in, Hz. Ömer'in, Hz. Abdullah b. Mes'ud başta olmak üzere birçok güzide sahabinin bu konudaki günümüz yaygın kanaatinin aksine olan görüşlerini serdettim. Cehennemin sonsuz olmadığını söylediklerini naklettim. Buna da İbn kayyım el-Cevziyye’nin yazdığı Hadi'l-Ervah İla Biladi'l-Efrah adlı eserini kaynak gösterdim. Bu eser Arapça olarak piyasada var. Her yerde satılıyor. Bakmak isteyen açıp bakar. İbn Kayyım'ın ilmî yetkinliğinin derecesini siz bilmezseniz bilen birine sorabilirsiniz.

Siz yanlış adrese kızıyorsunuz. Hz. Ebubekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Abdullah b. Mes'ud'a kızmanız, onlara hesap sormanız lazım. Onlara hesap sormanız gerekirken bana hesap sormanız adil değildir. Hak değildir. Zulümdür. Allah razı olmaz.

 

2. Bakara Sûresi’nde Cennet ve Nar’ın ilk geçtiği yerde bu konudaki farklı görüşleri bir müfessirin ilim namusu gereği zikrettim. Bir önceki kasette/CD'de başkalarının görüşünü naklettim. Bir sonraki derste kendi görüşümü naklettim. O da şuydu: Cennet ve Cehennemin zamanı ğaybi bir konudur. Bu konuda konuşmak ğaybı taşlamaktır. Bunu Allah bilir. Bize düşen cehennemden sakınmak cenneti hak etmektir.

Bu orada şahidim olarak öylece durduğu halde, başkalarının görüşlerini bana yazmamanız ve öyle takdim etmeniz,

A. Söz emanetine sadakat değildir.

B. Kul hakkıdır.

C. İftiradır.

 

3. "Git işine o cehennemin geçici olduğunu söylüyor" diyen esnaf arkadaşınızın bu sözüne "ikinci defa şok oldum"... Sizi ömrünü ilme vakfetmiş biri olarak ben şok edemedim. Sahabeden naklettiklerim şok edememiş. Benim bu hizmeti vermem şok edememiş de, arkadaşınızın eminim ki hiç tanımadığı, eserlerini okumadığı bir Kur'an talebesi hakkında söylediği bir cümle mi şok eti? Vah vaaaah! Vah ki vaaah! Benim emeklerime vah! Eğer hayatımı vakfettiğim bu hizmette insanları ölçü alsaydım, şu tavırlarıyla "Bunlara değmez ey Allah’ın Mustafa kulu" deyip susardım. Hele ki Allah'ın ellerine bakıyorum. Hele ki O'ndan bekliyorum karşılığını.

 

A. ‘Cahilin âlim hakkındaki şehadeti kabul olunmaz’ der İbn Abidin... Doğru söyler.

B. Piyasada aleyhimde kapsamlı, planlı ve sistematik bir kampanya olduğunu biliyorum. Bu işin sünnetinin böyle olduğunu biliyorum.

C. Bu kampanyayı yapanların da din kardeşlerim olduğunu biliyorum ve diyorum ki: Hasetçinin hasedinden Allah'a sığınırım.

4. Araştırdım, bir kişiden başka bunu söyleyen bulamadım diyorsunuz. Kendinizi tanıtmadığınız için âlim olup olmadığınızı bilmiyorum. Eğer Kur'an'a, sünnete, sahabe kavillerine, İslam'ın ana kaynaklarını kendi dilinden okuyup yorumlayacak ve karşılaştıracak bir bilgiye sahip âlimseniz, yapacağınız tek şey vardır: Gösterdiğim kaynağı açıp oradan naklettiğim bilgilerin doğru nakledilip etmediğini kontrol etmek. İşte bunu yapsaydınız ve benim oradan yanlış, yalan, eksik ve çarpık naklettiğimi tespit etseydiniz, ben;

A. Sizi tebrik eder, size dua eder, sizin elinizi öperdim, bana bir yanlışımı gösterdiğiniz için.

B. Başta kendilerinden nakilde bulunduğum sahabiler olmak üzere herkesten helallik Allah'tan da af dilerdim.

C. Yanlışımı düzelttiğimi ilan etmekten zerrece yüksünmez, bunu bir şeref borcu bilirdim.

Eğer bunu yapacak bir ilim, birikim ve yetkinlikten yoksanız, şu yukarıdakilerden hangisini yapmayı göze aldığınızı merak ediyorum. Eğer bunu yapamadınızsa, nereden araştıracaksınız, kimden soracaksınız ki, araştırdım gibi büyük bir söz ediyorsunuz?

Âlim olmamanız durumunda siz şu halinizle “Araştırdım da şu sonuca ulaştım" deme hakkını kendinizde bulacaksınız da, hayatını ilim yolunda harcamış olan, Allah'ın Mustafa kulu araştırmadan, soruşturmadan, bilmeden, işkembe-i kübradan konuşmuş olacak. Öyle mi?

Cahilin araştırması araştırma, âlimin araştırması "git işine" olacak öyle mi?

Âlimlerimizin bin bir emek, zahmetle çıkardığı bilgileri onlara kara çalmak için hazır kıta bekleyenlerin ellerinde çamura dönüştürecek ve onları bildiklerini milletle paylaştıkları için analarından emdiğini burnundan getireceğiz, onların yerine cahillerimizin kendinin bile amel edemeyeceği önyargılarını, mahalle dedikodularını, takvim yaprağı bilgilerini esas alacağız öyle mi?

Son Söz:

Ayıp

Yazık

Günah.

 

Emeğe saygı Allah'a saygıdır. Allah bile Allah iken emeğe saygı gösterir. Ya şu insanoğlunun emeğe saygısızlığına ne demeli?

Ben size hakkımı helal ediyorum. Fakat bundan böyle ilme ve emeğe saygı göstermenizi, cahilin âlim hakkındaki şehadetinin geçersiz olduğunu kabul edeceksiniz. Ve en önemlisi, zaten az olan âlimlerinizin arkasından konuşurken yüz kez düşünüp öyle konuşacaksınız.

 

Hasbünallahu ve ni'me'l-vekil.

Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış