Kurban Bayramı Vakti Hilal'i Gözleme

Kurban Bayramı Vakti Hilal'i Gözleme

Selamun Aleykum, Muhterem hocam, malumunuz Suudi Arabistan, kurban bayramını 26 Ekim cuma günü olarak ilan etti. Bundan dolayı kurbanın perşembe günü mü yoksa cuma günü mü kesilmesi gerektiğine dair bizi aydınlatırsanız seviniriz. Allah razı olsun.

Aziz Mü’min,
Bu işin bir ucu fıkhi ihtilaflara dayanıyorsa, bir ucu da siyasi çekişmelere
ve İslam dünyasında baş çekme sevdasına dayanır.

1. Türkiye laik bir devlettir ve kanunlarını dine dayandırmaz. Bu yüzden Türkiye'nin uygulaması kimse için fıkhi bağlayıcılık taşımaz.
2. Suudi bir aile krallığıdır ve devlet şekli açısından laik devlet kadar gayr-ı meşrudur. Kapalı olması, istişareye dayanmaması, büyük güçlerin
hadimi olması da cabası.
3. Fıkhi açıdan İslam İ. Teşkilatı bünyesinde bu problemi isteseler çözerler. Bunun vebali hepsinin üstünedir.
4. İbadetlerin zamanının hesabında esas olan hesaptır. Bunu Peygamberimizin Hilal hadisindeki "Biz ümmi bir ümmitiz (nahnu ummetun ummiyyetun), hesap bilmeyiz" sözünden çıkarıyoruz. Yani ümmi olmasalar ve hesap bilselerdi, evla ve asıl olan hesap idi. Hadisten açıkça bu sonuç çıkar.
5. Evla olan ümmetin bir ve beraber bayram yapması idi. Fakat bu şu durumda mümkün görünmüyor.

Ruhsaten:

HERKES BULUNDUĞU YERE GÖRE KURBAN KESMELİDİR.

Bu fetvanın dayandığı dayanak:
1. Zorluğun yokluğu (ademu'l-harac) ve kolaylaştırma (2:185) ilkesi.
2. Büyük vahdeti gerçekleştiremeyince küçük vahdeti (içinde yaşanılan toplum) de kaybetmeme endişesi.

3. Hesabın evla olmakla birlikte, hesapla da ruyetle de amelin caiz olduğu hakikatidir.

Vesselam, veddua.